[Infographic] Cách giải thích về Bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu!

Tiền điện tử, blockchain, bitcoin…là những khái niệm mới và khá trừu tượng thời gian gần đây. Dưới đây là cách giải thích về bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu.

bitcoin la là

Nguồn: Tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Tham gia bình luận

  1. danhngon Th12 07, 2017
  2. Bảo Như Th12 07, 2017

Bình luận của bạn