CoinBase bật đèn xanh để cung cấp dịch vụ lưu trữ cho XRP

Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đã phê duyệt cho CoinBase Custody Trust Company LLC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CoinBase Global, Inc., hoạt động như một công ty quản lý vốn đầu tư (quản lý tài sản được ủy thác). CoinBase là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy nhất thế giới có giá trị khoảng 8,1 tỷ USD. Nó cũng là công ty nắm giữ hai giấy phép từ DFS – giấy phép chuyển tiền và tiền ảo, những giấp phép này họ nhận được vào tháng 1 năm 2017. Do đó, CoinBase Trust đã được phép cung cấp dịch vụ lưu trữ an toàn cho sáu đồng tiền kỹ thuật số bao gồm cả XRP. Giấy phép chuyển tiền và tiền ảo cho phép CoinBase mua, bán, lưu trữ, nhận và thậm chí chuyển các tài sản kỹ thuật số.

Ripple-Coinbase

Cần lưu ý một điều rằng trong tất cả sáu đồng tiền kỹ thuật số này, thì XRP là loại duy nhất không được trao đổi tại San Francisco. Tuy nhiên, câu hỏi của các nhà đầu tư vẫn là tại sao Coinbase chưa niêm yết XRP thì ban giám đốc điều hành vẫn chưa có ý kiến nào mặc dù nhu cầu rất lớn. Trong tuyên bố đưa về sự chấp thuận này, Giám đốc tài chính Maria T. Vullo nói:

Nguyên văn: New York continues to be a leader in creating, fostering, and responsibly regulating a financial services marketplace that promotes innovation, safeguards the industry and protects consumers through strong supervision. Today’s approval further demonstrates that the state regulatory system is the best arena in which to responsibly supervise the growing Fintech industry within a sound and compliant framework.”

Tạm dịch: “ New York tiếp tục là một nhà lãnh đạo trong việc tạo ra, bồi dưỡng, và có trách nhiệm điều chỉnh một thị trường dịch vụ tài chính thúc đẩy sự đổi mới, bảo vệ ngành và cũng như bảo vệ người tiêu dùng thông qua sự giám sát chặt chẽ. Sự chấp thuận trong ngày hôm nay tiếp tục chứng minh rằng hệ thống quản lý nhà nước là khuôn khổ tốt nhất để giám sát một cách có trách nhiệm đối với ngành công nghiệp Fintech (Fintech – công nghệ tài chính) đang phát triển trong một khuôn khổ hợp lý và phù hợp. ”

Thông báo này từ DFS là một bước đi đúng hướng. Và như mong đợi, cộng đồng nhanh chóng suy đoán xem liệu CoinBase có tiếp tục và sẽ liệt kê XRP giống như họ đã làm với ZRX của Ox Protocol hay không. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về những thông tin đồn đoán và hãy tỉnh táo trước những cơ hội đầu tư.

5/5 - (1 bình chọn)

Tham gia bình luận ngay!

Bình luận của bạn